Espais

Espais dissenyats pel desenvolupament integral dels infants.

Disposem d’espais adequats a les diferents activitats de l’escola:

 • 9 aules completament equipades.
 • Aula de música.
 • Aula d’anglès.
 • Aula tinkering (en construcció).
 • Aules de suport.
 • Aula de psicomotricitat.
 • Cuina pròpia i ampli menjador.
 • Aules taller.
 • Pista poliesportiva.
 • Vestuaris.
 • Espai taller creatiu (Espai C).
 • Laboratori.
 • Sorral.
 • Rocòdrom de Petits i Grans.