CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL: 4 DE MARÇ

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: DEL 9 AL 21 DE MARÇ

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB BAREM PROVISIONAL: 21 D’ABRIL

RECLAMACIONS A LES LLISTES AMB BAREM: DEL 22 AL 28 D’ABRIL

LLISTES AMB BAREMS UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS: 3 DE MAIG

SORTEIG: 9 DE MAIG

PUBLICACIONS DE LLISTES ORDENADES DEFINITIVES: 11 DE MAIG

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA FINAL: 9 DE JUNY

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS: 10 DE JUNY

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: DEL 21 AL 29 DE JUNY

Llistes amb barem provisional

Scroll to Top