Projecte Èxit

Reforç escolar en horari no lectiu

Amb l’objectiu prioritari de reduir els nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom, el Consorci d’Educació de Barcelona segueix apostant pel Projecte Èxit, que des de fa dotze anys dóna suport als centres educatius de la ciutat, ampliant el seu abast i les modalitats d’actuació.

Els amics@grans són joves estudiants que fan de referents a alumnes des de 5è i 6è de primària fins al 4t d’ESO, segons la modalitat del programa.

Scroll to Top