Espai C

L’Espai C Room 13 Barcelona es tracta d’un treball paral·lel entre un artista i els i les alumnes d’una escola; per tant enriqueix la vida i el treball del centre de forma extraordinària. Consisteix en un intercanvi entre la nostra escola, que acull el projecte i l’artista resident, cedint un espai-taller durant un curs escolar a canvi que l’artista pugui obrir les portes del taller als infants de l’escola. En el nostre cas, l’escultor Urgell Farran compartirà el seu espai de creació amb els nostres estudiants, els quals hi acudiran unes hores a la setmana per tal de desenvolupar els seus propis projectes. L’artista orientarà i assessorarà els nens i nenes, així com al professorat, compartint coneixements i estratègies que posseeix. Per tant, no serà una classe o taller d’art sinó un acompanyament a l’alumnat en els seus processos creatius.

Els diferents agents participants es reuniran per a coordinar el projecte i avaluar-lo. En aquest cas serà l’Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja, la UAB, l’institut de Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació, Room 13 i mestres de l’escola. A més, l’Espai C és autogestionat i autodirigit pels alumnes de l’escola.

El treball realitzat en aquest espai, tant de l’artista resident com de l’alumnat que hi participa, es farà visible per mitjà d’exposicions en el propi centre i els seus mitjans de comunicació, també a través de mostres en espais expositius.

Més informació aquí: Espai C_Room 13 Barcelona