Espai C

L’Espai C Room 13 Barcelona 

Espais C és un programa dirigit a les escoles públiques d’educació primària de Barcelona. Es basa en la vinculació d’un artista i una escola. Els artistes desenvolupen una residència d’un any o dos a l’escola, i aquesta posa a disposició dels creadors un espai (preferentment un estudi o taller) on es localitza la seva residència.

Espais C és un programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona, amb l’assessorament de la Universitat Autònoma de Barcelona. La coordinació i mediació general del programa és a càrrec de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani i d’Experimentem amb l’ART. En aquesta nova etapa d’Espais C afegeix un nou element, les galeries d’art, i així s’accentua el vincle entre les escoles i els centres d’art.

En el cas de la nostra escola es tracta de la Galeria Chiquita Room situada al barri de Sant Antoni i l’artista resident és la Laura Zuccaro.

Aquest espai és obert i accessible als infants per tal que hi puguin desenvolupar els seus projectes compartint l’estudi/taller amb l’artista. El projecte es basa fonamentalment en generar una zona de contacte entre artistes, alumnat, equip docent i equip de mediació, per fer créixer la comunitat educativa alhora que possibiliti desplaçaments i transformacions en múltiples direccions. Cada centre articula juntament amb l’artista i l’equip de mediació les possibilitats de l’Espai C, i s’involucra els infants, des de l’inici, de manera directa.

Creiem que aquest programa connecta l’experiència de la percepció artística amb la realitat social, els sentiments, les emocions i el pensaments. Així com l’obertura de canals artístics per tal d’expressar emocions i formes de pensar. Considerem que vincular l’art i l’educació és crucial per crear una societat sana, sensible i empàtica, que aprèn i es cuida cuidant, que celebra i gaudeix la poètica de la vida.

 

L’aterratge de la Laura Zuccaro a l’escola ha estat molt inspirador pels nostres infants i estem creant un mapa de possibilitats. Els dimecres i dijous l’espai s’obre per l’alumnat de tercer a sisè com a un taller de lliure circulació i a partir de la pràctica artística de la Laura reflexionen i experimenten amb el dibuix i el collage.

L’espai C és un espai de llibertat, un espai per comprendre i connectar amb el pensament de manera creativa.

 

La Laura treballa de manera restringida, austera, utilitzant mitjans com ara el dibuix, el collage, la fotografia o la pintura. Li interessa la creació de trobades que activin i acullin la subjectivitat de la mirada, sense narratives adoctrinadores, ocupant-se en l’exploració del color, l’espai i la forma, tant a nivell material com a l’esperit. Fa un temps que treballa amb cartes i durant aquesta primera fase de contacte ha anat deixant cartes intervingudes pels espais comuns de l’escola i posant-se a disposició de nenes i nens, perquè durant el temps que comparteixen coneguin el seu procés creatiu, materials i interessos.

L’espai, en tractar-se d’un taller que l’alumnat comparteix unes hores, està gestionat per la comissió de l’Espai C, formada per representants de l’alumnat, un representant del professorat, l’artista i l’equip de mediació del programa. Aquesta comissió s’encarrega de regular l’ocupació, les condicions d’ús, les tasques de neteja, l’ordre, el material, etc., així com la detecció de necessitats, el pressupost, i l’acceptació i la gestió de possibles encàrrecs

Scroll to Top