La nostra escola ha encetat aquest curs 2017-18 un projecte Magnet amb una aliança amb el Cosmo Caixa.

El programa Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu és un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució, en el nostre cas el Cosmo Caixa. Aquesta aliança permet als centres desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, fent d’aquest un centre de referència en el seu territori, un centre atractiu que tingui magnetisme tant per a les famílies com per a la comunitat educativa i que recuperi una composició social equilibrada respecte a la del seu territori.

El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta i s’ha pilotat durant 4 anys en 7 centres educatius de Catalunya.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel∙lència en un camp de coneixement específic, en el nostre cas científic, que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement. La finalitat del programa és l’acompanyament dels centres seleccionats en un procés de canvi per recuperar una composició social equilibrada respecte el seu territori de referència.

Els objectius del programa són:

a. Incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre, des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge

b. Desenvolupar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva

c. Generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensar-comunicar.

d. Desenvolupar estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de centre i cercar aliances.

El programa Magnet ens ofereix el següent:

1. Acompanyament a l’equip directiu en el desplegament del projecte d’innovació.

2. Assessorament en centre de 30 hores anuals (20 presencials i 10 no presencials) durant 3 anys. Aquesta formació serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

3. Suport, si s’escau, en la recerca d’una institució d’excel•lència amb la qual desenvolupar el projecte.

4. Difusió estratègica del projecte en el territori.

5. Materials de suport i activitats formatives.

6. Intercanvi amb altres centres magnet i participació a la xarxa Magnet.

Aquí teniu el web per seguir de més a prop el programa

Clica aquí

Aquí teniu un recull d’algunes activitats que hem dut a terme a l’escola com a part del Programa Magnet:

Programa Magnet

Aliances per a l’èxit educatiu

La nostra escola ha encetat aquest curs 2017-18 un projecte Magnet amb una aliança amb el Cosmo Caixa.

El programa Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu és un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució, en el nostre cas el Cosmo Caixa. Aquesta aliança permet als centres desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, fent d’aquest un centre de referència en el seu territori, un centre atractiu que tingui magnetisme tant per a les famílies com per a la comunitat educativa i que recuperi una composició social equilibrada respecte a la del seu territori.

El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta i s’ha pilotat durant 4 anys en 7 centres educatius de Catalunya.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel∙lència en un camp de coneixement específic, en el nostre cas científic, que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement. La finalitat del programa és l’acompanyament dels centres seleccionats en un procés de canvi per recuperar una composició social equilibrada respecte el seu territori de referència.

Els objectius del programa són:

  • Incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre, des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge
  • Desenvolupar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva
  • Generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensar-comunicar.
  • Desenvolupar estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de centre i cercar aliances.

El programa Magnet ens ofereix el següent:

  • Acompanyament a l’equip directiu en el desplegament del projecte d’innovació.
  • Assessorament en centre de 30 hores anuals (20 presencials i 10 no presencials) durant 3 anys. Aquesta formació serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament.
  • Suport, si s’escau, en la recerca d’una institució d’excel•lència amb la qual desenvolupar el projecte.
  • Difusió estratègica del projecte en el territori.
  • Materials de suport i activitats formatives.
  • Intercanvi amb altres centres magnet i participació a la xarxa Magnet.
Scroll to Top