Serveis

Els serveis que l'Escola Miralletes ofereix inclouen:

 • Servei de menjador amb cuina pròpia (de 12:30 a 15:00).
 • Servei d’acollida: de 7:50 a 9:00 del matí.
 • Activitats i vigilància del menjador a càrrec de monitors especialitzats.
 • Activitats complementàries i migdiada per als més petits.
 • Activitats i sortides complementàries relacionades amb les àrees d’aprenentatge.
 • Assessorament psicopedagògic (EAP de la zona).
 • Atenció individualitzada.
 • Suport educatiu, psicològic, logopèdic, dins i fora de l’horari escolar, a càrrec de Save the Children i Anoe.
 • Tallers d’educació visual i plàstica.
 • Participació en activitats obertes del barri.
 • Participació en projectes pedagògics d’àmbit europeu.
 • Colònies de cap de setmana organitzades per Xino Xano.
Scroll to Top