Espais

Espais dissenyats pel desenvolupament integral dels infants

Disposem d’espais adequats a les diferents activitats de l’escola:

 • 9 aules completament equipades
 • Aula de música
 • Aula d’anglès
 • Aula tinkering
 • Aules de suport.
 • Aula de psicomotricitat
 • Cuina pròpia i ampli menjador
 • Aules taller
 • Pista poliesportiva
 • Vestuaris
 • Espai taller creatiu (Espai C)
 • Laboratori
 • Sorral
 • Rocòdrom de Petits i Grans.
Scroll to Top