Com ens organitzem

Distribució dels grups de treball i de les activitats a l’aula

L’alumnat es distribueix en tres grups: Petits (P3, P4 i P5), Mitjans (1r, 2n i 3r) i Grans (4t, 5è i 6è).

La setmana comença i acaba amb una assemblea. D’aquesta manera estimulem la participació dels nens i nenes en les converses i organització de la setmana. És un punt de trobada per explicar-se, reflexionar, valorar el que aprenen i desenvolupar un vincle afectiu entre el grup. En el cas dels grups de petits i mitjans, l’assemblea serà diària.

La xarxa d’aula és l’eix principal de les activitats que es desenvolupen a tota l’escola i s’emmarquen dins les àrees de les llengües, matemàtiques i el medi. En la mesura del possible es treballarà amb dues o més mestres per grup. En aquest espai oferim als nens i les nenes el descobriment de materials, el procés de recerca i d’investigació, el treball cooperatiu i la presa de decisions davant les diferents propostes. Es fomenta l’aprenentatge a través d’agrupaments reduïts.

A més de la xarxa d’aula, a la comunitat de Petits també es treballa per ambients d’aprenentatge de petits grups. D’aquesta manera es generen ambients preparats per aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera espontània. Aquests ambients són espais d’autoaprenentatge que permeten la seguretat d’un mateix.

A l’àrea d’educació primària trobem els tallers de coneixements on es treballen les àrees instrumentals (llengua i matemàtiques) d’una manera lúdica i competencial.

Per una altra banda tenim activitats de lliure circulació, a més dels tallers artístics, com ara Speaking Corner i l’Espai C.

Dins l’horari també trobem els  Blocs on es treballen els continguts pròpiament de l’àrea, però sempre que sigui possible amb un enfocament competencial.

La llengua vehicular de l’escola és el català. La llengua castellana i anglesa són llengües d’ús habitual en les diferents propostes educatives. L’àrea d’educació física s’imparteix en anglès a tota la primària. A més es realitzen alguns tallers artístics en aquesta llengua a tota l’escola.

Pel que fa a l’aula d’acollida i d’educació especial, es fomenta la integració de l’alumnat al seu grup-classe el màxim d’hores possibles.

Creiem que és important el moment en el que es troba cada infant. Per tant l’acompanyament per part de la mestra és sempre respectuós. En el cas particular de P3, l’entrada dels alumnes és flexible i poden accedir al centre fins a les 9:30 amb els seus pares.

Partint de la realitat actual així com els casos particulars del nostre alumnat cal replantejar-nos la utilitat real dels deures. Entenem l’aprenentatge a casa com a significatiu i no com una imposició. Fomenten un bon hàbit lector com a eix principal i donem eines per tal que l’alumnat s’impliqui en les seves àrees de millora. Creiem també important el fet d’aprendre a organitzar-se i fer recerca en relació a les activitats de l’aula.

Scroll to Top