Sortides

Les sortides faciliten espais als infants que potencien l'aprenentatge pel descobriment directe amb diferents realitats

Creiem que les sortides són fonamentals com a font cultural i d’experimentació, milloren les habilitats personals i interpersonals dels infants i poden ser un punt de partida per la xarxa d’aula. 

Les activitats extraordinàries ajuden a ser i a fer més enllà de l’escola, de manera que s’amplien els àmbits rutinaris i son una font per tal d’adquirir referents reals. 

La tecnologia està canviant l’educació i acostant el món a l’aula i per tant creiem necessaris moments lliures de virtualitat per donar la possibilitat al nostre alumnat de crear el propi coneixement mitjançant l’experiència i la indagació.

En les sortides les criatures es troben en un ambient on la sensació de llibertat s’engrandeix i això genera que puguin sorgir situacions on els mateixos infants generin una crítica, una opinió personal i puguin expressar més lliurement el que pensen. 

Creiem que si l’infant sent mentre aprèn, l’aprenentatge és infinitament més potent, així que si les activitats estan carregades de sensacions, aquestes seran impossible d’oblidar.

Anualment tenim unes visites fixades dins el Projecte educatiu de centre, com ara les musicals i les de llengua anglesa. Pel que fa a la resta es van desenvolupant a mesura que descobrim els propis interessos dels infants.

Scroll to Top