Línia d’escola

Alumnes com a protagonistes

El nostre Projecte metodològic situa els i les alumnes com a protagonistes del seu propi aprenentatge i fa de la motivació per a descobrir l’eix clau de la nostra metodologia. 

Partint dels valors del constructivisme oferim canals que puguin ajudar al nostre alumnat a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també aprendre a ser crítics. 

Creiem que aquesta manera de fer ajuda als i les alumnes a aconseguir un aprenentatge significatiu, ja que els infants encaixen els continguts en forma de xarxa que va més enllà de l’aula i porta el món real al nostre dia a dia. 

Entenem l’escola com un espai de convivència i d’intercanvi relacional, un entorn on es pensa i es discuteix sobre allò que un sap i no sap. Un espai d’equilibri entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges.

Scroll to Top