Acompanyament emocional

Durant aquest curs escolar l’equip de mestres  i  monitors de l’escola estem rebent una formació on treballem les bases de l’acompanyament emocional respectuós en la infància. La nostra intenció és apropar-nos a la complexitat de l’acompanyament  reflexionant sobre els processos del desenvolupament infantil, moments sensibles i les seves necessitats. Desenvoluparem estratègies per tal d’acompanyar els conflictes, l’agressivitat i els límits dels infants.

La formació serà realitzada per formadores de Senda, Centre d’Acompanyament a la Infància i a la Família en els camps de la Psicologia, la Teràpia Psicomotriu, la Gestalt, la Pedagogia Lliure, i la Pedagogia Activa i Viva.

senda

Aquí teniu l’enllaç per si voleu fer una ullada.

https://sendabcn.com/ca/centre-dacompanament/

 

Acompanyament emocional

Com acompanyem als nostres infants?

Entenem que les emocions estan integrades en tot el procés de vida dels infants i per tant també formen part del seu procés d’aprenentatge. Per a nosaltres el vincle entre les mestres i els infants és clau perquè es pugui dur a terme un bon acompanyament emocional. L’observació, l’escolta i el coneixement de cada vivència tan particular reforça aquest vincle que es construeix a diari. No creiem en fórmules estàndards i per tant caldrà recollir molta informació prèvia i oferir vies de diàleg en les que els infants es sentin acollits i respectats.

Els punts que creiem essencials per a tenir en compte són:

Recursos professionals i personals per acompanyar qüestions emocionals. Així com la prevenció i la resolució de conflictes i la capacitat de reflexió docent. És important subratllar la necessitat d’autocrítica per part dels docents i així posar el benestar de l’infant al centre.

Entendre cada infant com un ésser complet i únic. Així com el seu desenvolupament emocional i relacional. La base de la  nostra metodologia parteix d’aquesta base.

Concebre l’infant dins del seu nucli familiar. Per tal d’entendre l’infant cal conèixer la seva situació familiar. La proximitat i la cura cap a les famílies permet que respectem i acollim els infants de forma íntegra. 

Convivim i els acompanyem observant, sent presents i escoltant les seves inquietuds i necessitats, perquè els infants necessiten sentir-se reconeguts, acceptats i estimats i d’aquesta manera créixer en equilibri i benestar.

A mesura que els infants van creixent les seves necessitats van evolucionant i per tant, necessiten un espai que els aculli amb cura i fent-los agents actius en els seus processos de vida. Des de l’escola donarem resposta a les seves necessitats fent els canvis de comunitats i així com la incorporació de nous espais en el seu horari de manera equilibrada i suau. Per una altra banda, creiem indispensable tenir confiança en els nostres infants i per aquest motiu dins l’horari escolar disposen de moments on es poden moure lliurement per diversos espais de l’escola, així com triar propostes educatives, tallers o projectes segons el seu propi sentir.

Scroll to Top