Comunicat en relació al Pla d’obertura de l’escola en fase 2

curs 2019-2020 

Benvolgudes famílies, 

La Junta de Direccions de les escoles i les escoles-instituts de Sant Martí, per respondre amb garanties al Pla específic de reobertura que cada centre educatiu ha de dissenyar, tot partint del «Pla d’obertura de centres educatius en fase 2» i el seu desplegament mitjançant les «Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius» i, amb la voluntat d’atendre a les necessitats del nostre alumnat, famílies i la responsabilitat d’oferir un entorn segur i saludable per a tothom, ha estat treballant de forma coordinada i conjunta per analitzar i examinar de manera acurada com hauria de procedir-se en relació a la seva concreció i posada en funcionament. 

Des del tancament dels centres educatius i l’inici del confinament, els centres educatius hem generat dinàmiques d’acompanyament i treball amb el nostre alumnat, adaptant-nos i reconvertint-nos per donar resposta a les noves necessitats. Tenint en compte però, que el curs, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny considerem que el retorn als centres educatius és i serà un desgast enorme per a les direccions i els professionals, que ara mateix no sols hem de centrar-nos en finalitzar i tancar el curs de la millor manera possible sinó que també hem d’iniciar el treball i la presa de decisions sobre un proper curs en què, la reorganització del nombre d’alumnes per grup, provocarà una complexa tasca de reorganització pedagògica i de revisió de totes les metodologies i programacions. 

No obstant, entenem i compartim la necessitat d’obrir els centres educatius per poder-hi dur a terme algunes de les activitat previstes en el Pla. Ara bé, tenint present que el Departament d’Educació ha decidit unilateralment traspassar la responsabilitat de l’elaboració d’un Pla específic de reobertura a les direccions dels centres i que, per tant, seran aquestes les màximes responsables de la seva aplicació, de garantir les mesures sanitàries i de les possibles afectacions de salut que puguin derivar- se als seus centres, des de la Junta de Direccions de les escoles i les escoles-instituts de Sant Martí considerem que la concreció del Pla específic de reobertura dels nostres centres hauria de definir-se per: 

  1. Continuar amb el desplegament de propostes pedagògiques a nivell telemàtic tal com estem fent des del 13 de març.
  2. Seguir amb l’acompanyament personalitzat del nostre alumnat i famílies a nivell telemàtic, però ara oferint també la possibilitat d’una atenció personalitzada de manera presencial a aquells infants i famílies que ho necessitin.
  3. Donar suport a la finalització de curs i/o d’etapa, en grups reduïts i en trobades programades pel mestre/a tutor/a. Acomiadar els nostres infants de la millor manera possible és important per a nosaltres ja que han estat ells i elles els gran perjudicats. En aquest sentit, considerem important donar suport a la finalització d’etapa de l’alumnat de 6è de primària i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.

Malauradament, des de la Junta de Direccions de les escoles i escoles-instituts de Sant Martí i, atenent a la responsabilitat d’oferir un entorn segur i saludable per a tothom: infants, famílies i professionals, considerem que l’ Acollida de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) és una acció que no podrem implementar per: 

  • Les dificultats d’alguns centres per disposar de la plantilla necessària per compatibilitzar el treball presencial i el telemàtic i garantir així, de manera adient, la continuïtat de les estratègies pedagògiques que s’estan duent a terme des de l’inici del confinament (professorat que pertany als grups en situació especial vulnerabilitat, professionals que no reunirien les condicions de vulnerabilitat casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19- que no serien aptes per reincorporar-se al centre i/o personal acollit al permís de conciliació laboral).
  • El distanciament social de 4m2 per persona, adequant la ràtio màxima segons els espais que hi hagi a cada centre. Alguns d’ells en obres i/o mudances en aquest moment.
  • La impossibilitat de garantir el distanciament social de seguretat dels infants i els/les mestres en accions com ara: els canvis de muda si es fan pipí i/o caca, la necessitat de mocar-los, d’ajudar-los a rentar les mans correctament…
  • Les dificultats per fixar totes les tasques de vigilància que s’hauran d’extremar als centres educatius: el control de l’alumnat en tot moment, el control i ús de tots els espais, el control sobre els elements que toca l’alumnat, el control de la seva higiene personal, etc. Malgrat que reconeixem que els infants poden tenir una gran capacitat de gestió emocional i resiliència, també sabem que els nens i nenes d’entre 3 i 6 anys tindran dificultats per aplicar i sostenir de manera autònoma i continuada les mesures de seguretat que se’ls exigeixen. Les demandes que se’ls fan no s’adapten ni tenen en compte les seves necessitats, el seu nivell maduratiu, ni la seva capacitat de resposta i no volem córrer el risc ni permetre que, com a conseqüència de les mesures de seguretats decretades, es creïn a les nostres escoles escenaris estèrils, freds, sense contacte, individualitzats, de marcada disciplina i d’ambient tens i inquietant que vagin en detriment de l’estat emocional de l’alumnat. Amb la creació d’aquest marc al llarg d’aquests 10 dies lectius, l’infant passarà d’un entorn segur de vincle amb la família a una escola que no reconeixerà perquè estarà regida per altes mesures distanciament, neteja i desinfecció que poden confondre’l enormement i que, a més a més, poden crear sentiments de rebuig i por cap als altres, amb greus conseqüències per a la seva salut emocional i l’estabilitat social.
  • La no possibilitat d’assegurar el vincle dels infants amb el/la tutor/a ja que qui atén l’infant podria ser un/a mestre/a desconegut/da.
  • La impossibilitat de garantir un entorn 100% segur i saludable per a tothom: infants, famílies i professorat, realitat que considerem hauria de quedar recollida de manera clara i explícita en les «Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius» que des del Departament d’Educació se’ns han facilitat, amb la finalitat que les famílies siguin conscients que portant als seus infants a l’escola assumeixen riscos, evitant una falsa seguretat de control total de les situacions que puguin esdevenir-se als centres on tot esdevingui responsabilitat de les Direccions. – En tant que autoritat pública, les Direccions hem de preservar la seguretat dels nostres alumnes i docents i en aquests moments no estem en disposició de garantir-ho perquè:

✔ No es realitzaran test PCR a totes les persones treballadores, atès que l’Administració no assegura la realització de les proves com a mesura preventiva abans de l’obertura dels centres educatius.

✔ És impossible controlar i tenir una certesa absoluta en relació a l’estat de salut dels professionals que atendran els infants i famílies, no podent garantir l’absència de contagis per mitjà dels casos asimptomàtics. 

Tot el que acabem d’exposar-vos, juntament, amb el nostre malestar davant el fet que el Pla de reobertura no hagi estat negociat amb anterioritat amb la comunitat educativa, tot i el seu abast i importància a nivell tant educatiu com de mesures sanitàries i de seguretat, s’ha donat a conèixer per part de les Direccions nos sols del districte de Sant Martí sinó també de la resta de centres educatius de la ciutat de Barcelona, a la Gerència del Consorci d’Educació, a qui, a més a més, s’ha fet la demanada explicita d’eliminar o replantejar el punt referent a l’acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6). 

Malgrat que encara restem a l’espera que les nostres demandes obtinguin resposta, des de la Junta de Direccions de les escoles i escoles-instituts de Sant Martí sentíem que havíem de posar-nos en contacte amb vosaltres per manifestar-vos i donar-vos a conèixer el nostre posicionament. 

Us mantindrem informats de tot allò que vagi esdevenint i restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o qüestió. 

Atentament, 

Junta de Directores/s de les Escoles Públiques de Sant Martí. 

Barcelona a 29 de maig de 2020. 

Aquí teniu el document oficial: carta Sant Martí

 

Scroll to Top