Convocatòria d’ajuts de menjador curs 2020-2021

S’aprova la convocatòria d’ajuts de menjador curs 2020-2021.

Les principals novetats de la convocatòria són:

 • La sol·licitud es podrà emplenar des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil)
 • Caldrà informar d’un número de compte bancari en previsió que sigui necessari en un futur si hi ha un nou període de confinament.
 • Increment del preu menjador
  – Ordinari(70%): 4,43€
  – Extraordinari (100%): 6,33€
 • Increment llindà de renda
Membres Llindar
Primer adult 10.981,40€
Segon adult 5.490,80€
Nen/a 3.294,45€
Altres adults 2.745,35€

 

 • Enviament d’un SMS a totes les famílies que l’any passat van ser beneficiaris d’un ajut per facilitar el número d’IDALU.
 • Suport a les famílies que tinguin dificultats per emplenar la sol·licitud des de diferents canals:
  • Presencialment a les oficines del Consorci i amb cita prèvia.
   – Seu de Pl. Urquinaona, Ciutat Vella i Sant Andreu
   – Espais habilitats específicament per aquesta gestió
  • Telefònicament (línies dedicades únicament a atendre aquestes consultes) i que oferiran resoldre dubtes puntuals i donar cita prèvia telefònica per ajudar a emplenar tota la sol·licitud.
 • A la pàgina web del Consorci es podrà trobar informació de la convocatòria d’ajuts i les instruccions detallades de cóm emplenar la sol·licitud

Document informatiu per a les famílies, PDF

Scroll to Top