Eleccions del Consell Escolar

El 5 de novembre va començar el procés de renovació del Consell Escolar. Com ja sabeu el Consell Escolar és l’òrgan de govern i de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.  Cada dos anys es renova el 50% del Consell  Escolar, format per representants de les famílies, representants del Claustre de mestres, un representant de l’Ajuntament i un del personal d’administració i serveis, així com per l’Equip Directiu.

Per tant, és molt important la participació de les famílies. A continuació us expliquem les dates més importants de tot el procés.

  • 5 de novembre: Convocatòria d’eleccions i publicació del cens electoral (és important comprovar que tots el pares, mares i tutors legals dels nens i nenes de l’escola sortiu a la llista del cens, ja que en cas contrari no podreu exercir el vostre dret a vot).
  • Fins el 21 de novembre: presentació de candidatures. Totes aquelles persones que vulguin optar a formar part del Consell Escolar han de presentar la sol·licitud en aquestes dates (el formulari per omplir el podeu demanar a Direcció).
  • 22 de novembre: publicació de les candidatures.
  • 27 de novembre de 8:30 a 9:30h, de 12h a 13h i de 16h a 17h: Votacions al vestíbul de l’escola. S’ha de presentar el D.N.I per poder votar.
  • 17 de desembre: constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres.

Esperem que us animeu i que participeu en tot el procés, ja sigui presentant candidatura o votant el dia de les eleccions. Gràcies!

 

Scroll to Top