Pla de desconfinament: Juny 2020

Benvolgudes famílies,

L’escola Miralletes ha elaborat el seu pla d’obertura amb la clara voluntat d’atendre i prestar el millor servei a l’alumnat i, partint del coneixement de la realitat del entorn.

Hem adoptat les següents mesures organitzatives que creiem que s’ajusten a les situacions de cada etapa educativa.

*Aquest pla, s’ha elaborat amb l’assessorament i acompanyament de la Inspecció Educativa i ha estat aprovat pel claustre de l’escola.

PLA DE DESCONFINAMENT JUNY 2020.

  • El tancament del curs es farà de manera telemàtica. Continuarem amb el desplegament de propostes pedagògiques a nivell telemàtic tal com estem fent des del 13 de març. 
  • Seguir amb l’acompanyament personalitzat del nostre alumnat i famílies a nivell telemàtic i telefònic, però ara oferint també la possibilitat d’una atenció personalitzada de manera presencial a aquells infants i famílies de P3 a 6è que ho necessitin. Aquesta atenció personalitzada NO podem garantir que sigui amb el tutor/a i s’haurà de demanar amb 48h. d’antelació al correu de l’escola: escolamiralletes@xtec.cat. En el supòsit que el seu tutor/a no estigui disponible hi hauria un altre mestre de la comunitat que us podria atendre i se us informarà en el moment que sol·liciteu l’entrevista. Els dies que s’ofereix  aquesta atenció són: Dimarts 9 de juny i dijous 11 de juny de 10 a 12h. Si l’horari que hem proposat no us anés bé podríeu fer-nos una proposta, la valoraríem i us donaríem una resposta.

 

  • Donar suport mitjançant  trobades programades pel mestre/a tutor/a a aquell alumnat que es cregui que ho necessita. Les famílies de primària (de 1r a 6è) disposen d’un horari de tutoria on ha d’assistir sempre l’infant, un dels dos progenitors i el /la mestre/a. Els/les tutors/es criden a tutoria a aquelles famílies que ells/elles creuen que necessiten aquesta atenció i si la família ho desitja pot assistir a aquesta trobada.

 

  • Acomiadar els nostres infants de la millor manera possible és important per a nosaltres ja que han estat ells i elles els gran perjudicats. En aquest sentit, considerem important donar suport a la finalització d’etapa de l’alumnat de 6è de primària i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. (Les famílies de 6è rebreu un correu específic)

*Per accedir al centre sempre s’haurà de demanar cita prèvia al correu de l’escola, portar omplerta i signada la declaració responsable i fer ús de mascareta.

 

Declaració responsable https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf

Enllaços amb la normativa relacionada: Instruccions per a l’obertura dels centres https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf

 

Atentament

Equip Directiu de l’Escola Miralletes

Scroll to Top