Projecte Poefa: En educació, oportunitats per a tots i totes

Aquest projecte escolar dóna suport a diverses necessitats educatives de l’alumnat de primària. El que es pretén aconseguir és augmentar el seu grau d’implicació davant l’aprenentatge i el treball de diferents continguts, per tal de millorar també la seva predisposició a participar en activitats de caire cooperatiu, de convivència, d’expressió, oferint-los-hi una educació de qualitat. Es fa molt necessari adoptar una perspectiva d’equitat on hi hagi igualtat d’oportunitats en la distribució de les diferents accions de suport. Les activitats programades els ajudaran a acabar l’etapa de primària amb bons resultats i bons hàbits de treball.

Gaudim de la investigació científica/Speak out

OBJECTIUS:

  • El centre prioritza el reforç de l’àmbit científic i matemàtic i de la llengua anglesa per acompanyar l’aprenentatge dels alumnes desfavorits, per assolir l’èxit acadèmic relacionat i personal.
  • El projecte vol desplegar accions de caràcter acadèmic, lúdic i de convivència amb l’objectiu de facilitar la inclusió de l’alumnat a través del suport educatiu i les activitats de lleure que millorin les relacions entre ells i la natura.
  • El centre s’implica col·lectivament en xarxes de suport i activitats complementàries relacionades amb les activitats sol·licitades en el POEFA, per tal de participar, coordinar i difondre actuacions organitzades dins i fora del centre en el marc de la millora de la innovació educativa de qualitat i amb equitat.

MODALITATS

Modalitat A: Reforç educatiu extern. Sessions i tallers en horari lectiu que proporcionen suport per a les competències bàsiques amb docents externs, i professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables.
Modalitat B: Extensió educativa amb un component lúdic. Sessions i estades dins i fora del centre, en horari lectiu.

Scroll to Top